รองผู้ว่าฯ กทม. ตรวจการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ คืบหน้ากว่า 20%

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางลอดพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช ณ สำนักงานโครงการใต้สะพานข้ามแยกคลองตัน
พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจโครงการถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วง 1-7 ณ สำนักงานโครงการ ถ.ศรีนครินทร์ขาออก (แยกศรีนครินทร์)

โดย รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างทางลอดพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช ได้ลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 10 เมษายน 2561 งบประมาณการก่อสร้าง 762.1 ล้านบาท แต่เนื่องจากติดอุปสรรคบางประการทำให้การก่อสร้างต้องยืดระยะเวลาออกไปอีกประมาณ 6 เดือน ขณะนี้ผลงานการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วประมาณ 20.56% ช้ากว่าที่วางแผนไว้ 27.85% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ธ.ค. 2561

สำหรับการดำเนินงานในขณะนี้ได้รื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา สายสื่อสาร รวมทั้งขยายผิวจราจรชั่วคราวบริเวณทางเท้า งานตัดสกัดผิวจราจรเดิมเพื่อก่อสร้างผนังกำหนดแนวขุดเจาะ (Guide Wall) จากนั้นจะก่อสร้างกำแพงแบบเป็นแผงต่อกันตามความยาวของพื้นที่ที่ขุดดิน (Diaphragm Wall)

ซึ่งหลังจากรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนกระบวนการทำงานอื่นๆ จะสามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ต่อไป นอกจากนี้ได้กำชับให้ผู้รับจ้างคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ประชาชนเป็นสำคัญ เนื่องจากถนนพัฒนาการมีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งใช้ทางเท้าในการสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก การก่อสร้างจำเป็นต้องขยายผิวจราจรชั่วคราวบริเวณทางเท้า ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสร้างผนังกั้นระหว่างเขตก่อสร้างกับบริเวณที่ประชาชนใช้เดินทาง ที่สำคัญต้องอำนวยความสะดวกไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ทางเท้าสัญจรไปมา

สำหรับโครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช มีระยะทางประมาณ 1,250 เมตร ความยาวทางลอด 940 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทางแยก และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณการจราจรจากถนนพัฒนาการให้มีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วง 1-7 แบ่งพื้นที่ทำงานเป็น 7 ช่วง พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางช่วงที่ 1,3,7 ปลายปี 60

โดยโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2558 ตามสัญญาจะสิ้นสุดในปี 2560 โครงการดังกล่าวมีความยาวรวมทั้งสิ้น 11.75 กม. ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งรัดการทำงานเพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว โดยได้แบ่งการทำงานออกเป็นช่วงๆทั้งหมด 7 ช่วง ช่วงที่ 1 การก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 8 ช่องจราจร และสะพานข้ามคลอง ผลงานที่ทำได้ 82.07% คาดว่าจะเปิดใช้ได้งานในวันที่ 5 ธ.ค.60 ช่วงที่ 2 การก่อสร้างทางลอดทางจราจร 4 ช่องจราจร พร้อมทั้งขยายถนนกรุงเทพกรีฑาเป็น 6 ช่องจราจร

ซึ่งในช่วงที่ 2 นี้ จะดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2 ช่องจราจรในฝั่งขาออก ให้เสร็จภายในวันที่ 5 ธ.ค.60 เพื่อเปิดการจราจรให้รถผ่านสัญจรไปมาได้ หลังจากนั้นจะดำเนินการก่อสร้างในฝั่งขาเข้าอีก 2 ช่องจราจร คาดว่าทางเรียบทั้ง 2 ฝั่ง จะสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบในเดือนก.พ.61 สำหรับทางลอดจะสามารถเปิดใช้งานได้ในเดือนธ.ค.61 ส่วนการขยายถนนกรุงเทพกรีฑาเป็น 6 ช่องจราจร คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี 61 ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 53.19% ช่วงที่ 3 ตั้งแต่ถนนคลองลำสาลีถึงคลองวังใหม่ เป็นถนน ค.ส.ล. จำนวน 8 ช่องจราจร สะพานข้ามคลอง 3 แห่ง และสะพานลอยคนข้าม 3 แห่ง ซึ่งโครงการในช่วงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 100% เตรียมเปิดการจราจรในวันที่ 5 ธ.ค.60 ช่วงที่ 4 ตั้งแต่คลองวังใหม่จนถึงถนนทางหลวงหมายเลข 9 หรือมอเตอร์เวย์ ประกอบด้วย การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 8 ช่องจราจร สะพานรถข้าม 2 แห่ง สะพานคนข้าม 2 แห่ง และมีการก่อสร้างทางต่อเชื่อม (แลมป์) ทั้งหมดอยู่ 2 จุด คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ธ.ค.60 ผลงานที่ทำได้ 73.57%

ส่วนช่วงที่ 5 ตั้งแต่ทางแยกยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 หรือมอเตอร์เวย์ ประกอบด้วย การก่อสร้างทางยกระดับ 6 ช่องจราจร คาดการก่อสร้างจะเสร็จประมาณเดือนก.ค.61 แต่ในขณะเดียวกันในช่วงที่ 5 ซึ่งมีการก่อสร้างทางต่อเชื่อมอยู่ โดยจะไปเชื่อมต่อในช่วงที่ 6 ซึ่งช่วงที่ 6 คาดจะแล้วเสร็จในวันที่ 5 ธ.ค.60 ดังนั้นในช่วงที่ 5 การก่อสร้างทางต่อเชื่อมจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้รองรับกับช่วงที่ 6 ซึ่งการก่อสร้างทางต่อเชื่อม จะมีทั้งหมดอยู่ 2 จุด ในขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 29.46% ช่วงที่ 6 เป็นการก่อสร้างจากทางหลวงหมายเลข 9 ถึงถนนร่มเกล้า เป็นถนน ค.ส.ล. จำนวน 8 ช่องจราจร สะพานข้ามคลอง 4 แห่ง และจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลอง จะแล้วเสร็จในวันที่ 5 ธ.ค.60 ผลงานที่ทำได้ 87.10%

และช่วงที่ 7 ตั้งแต่ถนนร่มเกล้าถึงถนนเจ้าคุณทหาร เป็นการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ ขนาด 8 ช่องจราจร สามารถลงได้ 6 ทิศทาง ตามแนวถนนเจ้าคุณทหารและถนนร่มเกล้า ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 91.83% คาดว่าการก่อสร้างจะเสร็จสามารถเปิดการจราจรได้ในวันที่ 5 ธ.ค.60 อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า โดยรวมแล้วขณะนี้คืบหน้าประมาณ 85% คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางบางส่วนได้ในวันที่ 5 ธ.ค.60 หลังจากนั้นจะมีการทยอยเปิดประมาณกลางปี 61 ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณ 90% ส่วนการก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ 100%นั้น อยู่ในช่วงที่ 5 ซึ่งโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า จะแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนธ.ค.61

เชื่อมโยงเครือข่ายการจราจรตามแนวตะวันออกกับตะวันตก โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เป็นโครงการที่เชื่อมระหว่างถนนรามคำแหง 24 ถนนร่มเกล้า และถนนเจ้าคุณทหาร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการการจราจรตามแนวตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่ระบบการจราจรในประเทศไทยจะเป็นแนวเหนือใต้ ส่วนตามแนวตะวันตกตะวันออกในปัจจุบันยังมีเส้นทางคมนาคมขนส่งอยู่น้อย โครงการนี้จึงเป็นโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางจากตะวันตกของกรุงเทพมหานครไปตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า จะสามารถเปิดใช้งานในช่วงที่ 1 ช่วงที่ 3 และช่วงที่ 7 ในวันที่ 5 ธ.ค.60 หลังจากนั้นจะทยอยเปิดใช้งานให้ครบ 100% ภายในเดือน ธ.ค.61

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : MThai