บรรยากาศพิธีซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

พระโกศทองใหญ่

 

พิธีการซ้อมริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมราชอิสริยยศ เริ่มต้นในเวลา 08.00 น. และจะสิ้นสุดเวลาประมาณ 12.00 น. โดยการซ้อมริ้วขบวนที่ 1 อัญเชิญพระโกศทองใหญ่ จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประดิษฐานบนพระยานมาศสามลำคาน จากนั้นอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ออกจากพระบรมมหาราชวัง ผ่านประตูศรีสุนทร (ประตูชั้นใน) และมาผ่านประตูเทวาภิรมย์เพื่อตั้งริ้วขบวนบนถนนมหาราชริ้วขบวนที่ 1 ประกอบด้วยทหารกองเกียรติยศ เครื่องราชสอิสริยยศ ราชนิกูล ข้าราชบริพาน เคลื่อนตามสัญญาณกลอง ใช้เส้นทางถนนมหาราช เลี้ยวเข้าถนนท้ายวัง ไปยังถนนสนามไชย

ต่อมาริ้วขบวนที่ 1 จะรวมกับริ้วขบวนที่2 ที่ตั้งรออยู่บริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์) แล้วอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานบนบุษบกพระมหาพิชัยราชรถ หมายเลข 780 ที่จอดรออยู่บริเวณหน้ากรมการรักษาดินแดน ริ้วขบวนที่ 2 จะมีกระบวนกองทหารนำ ราชรถพระนำ พระมหาพิชัยราชรถ และขบวนกองทหารตาม ยาตราขบวนไปตามถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินใน ผ่านหน้ากระทรวงกลาโหม ศาลหลักเมือง และศาลฎีกา แล้วเข้าสู่ท้องสนามหลวง

เมื่อเข้าถนนเส้นกลางท้องสนามหลวง ขบวนพระราชอิสริยยศ อัญเชิญพระโกศทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรถ ประดิษฐานพระโกศทองใหญ่บนราชรถปืนใหญ่ เพื่อตั้งริ้วขบวนที่ 3 ในราชวัติพระเมรุมาศอัญเชิญพระโกศพระบรมศพ ขึ้นบนราชรถปืนใหญ่ เวียนรอบพระเมรุมาศอุตราวัฎ หรือเวียนซ้าย 3 รอบจึงเทียบราชรถปืนใหญ่ที่เกรินบันไดนาคหน้าพระเมรุมาศ เชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐาน ณ พระจิตกาธาน ประกอบพระโกศจันทน์บนพระเมรุมาศ เป็นอันจบพิธีซ้อมอัญเชิญพระบรมศพสู่พระเมรุมาศ